postside

Kategori postside
Dine by Design offisielle regler
Dine by Design offisielle regler
postside
INGEN KJØP ELLER BETALING NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP FORBEDRER IKKE SJANSEN DIN FOR VINNER. VED Å INNGÅ GODTAR DU DISSE OFFISIELLE REGLENE, SOM ER EN KONTRAKT. DISSE OFFISIELLE REGLENE KREVER AT DU GODTAR Å AVGJØRE TVISTER I stedet for å gå til DOMSTOLEN, GIR OSS VISSE RETTIGHETER OG LISENSER, GI OSS VISSE ERSTATNINGER, GIR OSS AV VISSE RETTIGHETER OG RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER OG FORPLIKTELSER.